Psychoterapia par – czym jest, a czym nie jest?

Psychoterapia par to proces, w którym terapeuta wraz z partnerami przyglądają się, co wydarzyło się w ich związku i co doprowadziło do kryzysowej sytuacji. Może to być konflikt, z którego partnerom trudno się wyzwolić, ale także chłód emocjonalny, dystans i poczucie zobojętnienia w relacji. Pary mogą zgłosić się na konsultację terapeutyczną z rożnych powodów, które mają wspólny skutek: poczucie niezadowolenia w związku, dyskomfort, osłabienie relacji, konflikt.  Podczas procesu terapeutycznego przy wsparciu psychoterapeuty para wspólnie odkrywa co doprowadziło do kryzysu w związku. Terapia nie jest udzielaniem rad czy gotowych rozwiązań jak poradzić sobie z daną sytuacją, ponieważ w procesie para wypracowuje swoje własne strategie, dopasowane do swoich potrzeb, osobowości, stylów funkcjonowania itp.

Kiedy warto się zgłosić

Na terapię pary warto zgłosić się w momencie, w którym poczujemy, że coś dzieje się w relacji i czujemy się tym zaniepokojeni. Pary decydują się na terapię z powodu konfliktów, braku zaufania do partnera, nadmiernej zależności emocjonalnej, zazdrości, zdrady, kryzysu związanego z wejściem w rolę rodziców, zmiany etapu rozwoju relacji, decyzji o rozstaniu/rozwodzie itp. Każda z par tworzy unikalną, niepowtarzalną więź, co powoduje, że każda z nich może doświadczać innych trudności i inaczej je przeżywać.

Jak wygląda pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie terapeuta poznaje partnerów, ich historię i problem, z którym się zgłaszają. Przygląda się więzi partnerów, ich interakcjom i sposobom reagowania, by postawić wstępne hipotezy. Terapeuta w trakcie kilkuletniego szkolenia zawodowego nabywa nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale także uczy się postawy bezstronności, tak by na sesji oboje partnerzy mogli opowiedzieć o swojej perspektywie, bez obwiniania się i oceniania.  W Centrum Terapii Horyzont sesja pary trwa 90 min. Po etapie konsultacyjnym, zazwyczaj jest to kilka sesji, terapeuta zawiera z parą tzw. kontrakt, w którym omawiane są cele i warunki terapii.

Na czym polega terapia par

Terapia pary polega na przyjrzeniu się temu, co dzieje się w związku i wypracowaniu konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Partnerzy uczą się słuchać siebie wzajemnie, wyrażać swoje emocje i potrzeby, wypracowują nowe strategie radzenia sobie, a także poznają swoje style funkcjonowania, sposoby reagowania, schematy rodzinne wpływające na sposób bycia w relacji i budowania związku. Terapeuta wspiera parę w odkrywaniu zasobów w ich związku, mocnych stron i uświadamianiu sobie mechanizmów, które mogły dotąd utrudniać im budowanie satysfakcjonującej relacji.