Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest wartościową, głęboką i dającą trwałe efekty pracą nad zmianą i polepszeniem dobrostanu psychicznego oraz jakości życia człowieka. Psychoterapia to podróż w głąb siebie, podczas której docieramy do obszarów czasem trudnych, bolesnych i znanych ale przykrytych kurzem a czasem nowych i zaskakujących. Na podstawie tych odkryć możemy dokonać remontu, pozbyć się np. niewygodnych przekonań, trujących myśli, męczących symptomów czy poczucia bezradności. Wszystko to w celu zbudowania lepszych dla siebie myśli i przekonań, rozumienia swoich emocji i stworzenia korzystniejszego modelu zachowań.

Dzięki lepszemu poznaniu siebie, modyfikacji utartych schematów funkcjonowania możemy stworzyć solidny fundament do rozwoju, wyborów życiowych, bycia w relacjach, akceptacji siebie i satysfakcji z życia. Efektem końcowym procesu psychoterapii może być poczucie, że mamy wybór z kim i na jakich zasadach chcemy budować relacje ale też wybór własnej drogi życiowej, pewniejszego kroku w kierunku przyszłości.

O psychoterapii - Centrum Terapii Horyzont
Alice Miller - Cytat - Centrum Terapii Horyzont
Alice Miller - Cytat - Centrum Terapii Horyzont
Nurty psychoterapii - Centrum Terapii Horyzont

Nurty psychoterapii
– jaka droga będzie najlepsza dla Ciebie?

W Centrum Terapii Horyzont bazujemy na głównych nurtach psychoterapeutycznych, które są skuteczne, bezpieczne, mają oparcie w badaniach naukowych. Wszystkie nasze działania terapeutyczne są oparte na rzetelnej wiedzy. 

Cel jest jeden – by pacjent poczuł się lepiej, dolegliwości ustąpiły a trudności były mniej dotkliwe. Jednak dróg jest kilka, każda ciekawa, dobra, inna. Podczas długiej wędrówki w nieznane można przeżyć piękne chwile, odkryć nowe rejony, zatrzymać się, wzruszyć, ale można też poczuć zmęczenie, zniecierpliwienie, rozczarowanie czy zapragnąć zawrócić na stare znajome szlaki. Terapia może być metaforą wędrówki, podczas której towarzyszy nam terapeuta jako przewodnik dający poczucie bezpieczeństwa, oswajający nas z nowymi odkryciami, zatrzymujący na dłużej tam, gdzie nie jesteśmy sami gotowi przystanąć. Możemy wspólnie podczas rozmowy zastanowić się jaka droga i przewodnik będą najlepsze dla Ciebie, ale przygotowaliśmy też skrót najważniejszych informacji o nurtach w psychoterapii.

Nurt psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny

Bycie całkowicie uczciwym wobec siebie to dobre ćwiczenieZygmunt Freud

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy i bazuje na najnowszych osiągnięciach psychiatrii. Polega na analizie dynamizmów pacjenta – myśli, uczuć, reakcji werbalnych i niewerbalnych w relacjach z innymi, w tym w relacji z terapeutą. Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest zgłębianie nieświadomych mechanizmów, wewnętrznych konfliktów i potrzeb pacjenta. 

Aleksandra Pacholik, nasza terapeutka psychodynamiczna uważa, że kwintesencją jej pracy jest przyjęcie osoby z całym bagażem jej doświadczeń, tęsknot, bólu i frustracji – autentycznie, bez ukrycia. 

Jest to rodzaj długoterminowej głębokiej terapii. Rekomendowana w leczeniu zaburzeń osobowości (np. borderline), psychosomatycznych, lękowych i depresyjnych.

Nurt psychodynamiczny - Centrum Terapii Horyzont
Nurt poznawczo-behawioralny - Centrum Terapii Horyzont

Nurt poznawczo-behawioralny

Nurt poznawczo-behawioralny

Ból zadaje interpretacja, a nie sam fakt – Aaron Beck

Według tego nurtu reakcję emocjonalną wywołuje nie sytuacja, ale nasz sposób myślenia o niej. Sposób myślenia można poddać obserwacji, a następnie poprawić i zmieniać, aby poczuć się lepiej. Celem terapii jest również zmiana szkodliwych przekonań oraz niesłużących nam nawyków i zachowań. 

Nasza terapeutka CBT Natalia Panas kieruje się przesłaniem Akceptuj to, czego nie możesz kontrolować, a także angażuj się w działania, które nadają twojemu życiu sens. 

Terapia CBT jest skuteczna w leczeniu depresji oraz zaburzeń nastroju (np. choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne).

Psychoterapia integracyjna

Psychoterapia integracyjna

Nie chodzi o to, żeby pozbyć się uczucia z naszej głowy lub ukryć je, lecz o doświadczanie go z akceptacjąCarl Rogers

U podstaw pracy naszych terapeutów integracyjnych jest stworzenie relacji opartej na szacunku, akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie relacja ma duży wpływ na skuteczność terapii. 

Katarzyna Baraniak, terapeutka integracyjna postrzega psychoterapię jako proces, dzięki któremu ludzie mogą zacząć żyć według własnych pragnień i zasad a swoją rolę w tym procesie traktuje jako niedyrektywne towarzyszenie i wspieranie klienta. 

Terapia integracyjna to określenie schematów funkcjonowania, które niekorzystanie wpływają na zachowanie, emocje, myśli, ale też powroty do chwil, w których pacjent doznawał krzywd, cierpienia, odrzucenia. Terapia integracyjna jest skuteczna przy zaburzeniach osobowości, syndromie DDD, DDA, zaburzeniach lękowych i depresyjnych.

Terapia integracyjna - Centrum Terapii Horyzont
Nurt systemowy - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa

System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość.

Nurt ten zakłada, że człowiek jest częścią systemu dlatego ważne jest podczas terapii przyjrzenie się funkcjonowaniu danej osoby na tle jej doświadczeń rodzinnych i partnerskich. 

Terapia systemowa to terapia, która najczęściej pojawia się w kontekście problemów rodzinnych. Jednak jest też dedykowana parom, które doświadczają problemów, kryzysu w swoim związku oraz indywidualnym pacjentom ,których trudności wywodzą się z domu rodzinnego. 

W naszym Centrum, terapeutka systemowa Anna Twardo uważa, że historia naszych rodzin wpływa na historię naszego życia ale dzięki terapii możemy podążyć we własnym upragnionym kierunku. Dzięki analizie wyniesionych z domu rodzinnego przekonań, powtarzanych z pokolenia na pokolenie mitów, czasem nie wprost nadanych nam ról lub obowiązkom lojalności można dokonać zmian w sposobie funkcjonowania czy schematach zachowania pacjenta.