Monika Małecka - Centrum Terapii Horyzont

Monika Małecka

Jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam Wydział Psychologii UW o specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, dwuletnie studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz roczne studia podyplomowe w zakresie Terapii i Treningu Grupowego na UKSW. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych oraz w obszarze pomocy społecznej. Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w sytuacji kryzysu emocjonalnego, życiowego, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, osobowości, depresji, stanów lękowych. Swoją pracę poddaję superwizji.

W pracy zawodowej kieruję się nieustanną ciekawością drugiej osoby, koncertuję się na budowaniu opartej na szacunku, empatii i zrozumieniu relacji, poszukiwaniu przyczyn blokujących rozwój oraz wspólnym odkrywaniu drogi prowadzącej do zmiany.