Marta Prokopek-Pyśk - Centrum Terapii Horyzont

Marta Prokopek-Pyśk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym w trakcie szkolenia a także doradcą kariery i trenerem umiejętności interpersonalnych.

 

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, depresji, samotności, lęku, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od wielu lat wspieram ludzi w różnych obszarach: udzielam wsparcia psychologicznego, pomagam w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, odnajdywaniu motywacji, uczeniu się umiejętności interpersonalnych, lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Posiadam również wieloletnie doświadczenie we wspieraniu biznesu jako HR BusinessPartner.

 

W pracy ważne są dla mnie otwartość, uważność, szacunek, relacja którą tworzymy z Pacjentem. Zbudowanie bezpiecznej, pełnej zaufania przestrzeni, to baza do odkrywania siebie na nowo, wspólnej  terapeutycznej podróży, aby w efekcie stać się szczęśliwszym, dojrzalszym, pełniejszym sobą.

 

Prowadzę psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży w obszarze:

 

 • zaburzeń nastroju (depresja, obniżony nastrój)
 • zaburzeń lękowych (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • kryzysów życiowych, sytuacyjnych
 • trudności w relacjach
 • trudności z przystosowaniem do zmiany w sferze zawodowej i prywatnej
 • zaburzeń snu

 

Kwalifikacje:

 

 • Mgr Psychologii  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uczestnik czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole rekomendowanej przez Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Doradca kariery z wieloletnim stażem min. w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim
 • Trener umiejętności interpersonalnych  - Uniwersytet Warszawski - Studium Terapii i Treningu Grupowego; Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Ukończony staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie,
 • Moja paca poddawana jest stałej superwizji