Barbara Lewandowska - Centrum Terapii Horyzont
Barbara Lewandowska - Cytat 2 - Centrum Terapii Horyzont

Barbara Lewandowska

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie oraz studia podyplomowe w przedmiocie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Moje zawodowe doświadczenia zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie wspierałam pacjentów odbywając z nimi rozmowy psychologiczne o ich kryzysach i trudnościach w codziennym życiu oraz prowadząc zajęcia w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej. Dzięki szkoleniom i warsztatom staram się poszerzać wiedzę oraz zdobywać umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Poprawa samopoczucia osób zgłaszających się po wsparcie psychologiczne stanowi sens mojej pracy.

Pragnę pomagać ludziom, którzy borykają się z problemami dotyczącymi: niskiej samooceny, lęku, depresji, ataków paniki, kryzysów i trudności życiowych.

W chwilach wolnych lubię czytać książki i chodzić na spacery. Pasjonuję się historią średniowiecza.