Aleksandra-Gąsior - Centrum Terapii Horyzont
Aleksandra-Gasior-orange

Aleksandra Gąsior

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnościami: psychologia kliniczna oraz psychologia dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie jestem w trakcie 4 – letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Jestem także w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Simontonowskiej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w szpitalach, placówkach edukacyjno - terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w ośrodku interwencji kryzysowej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Niezwykle bliskie jest mi podejście integracyjne dlatego w swojej praktyce czerpię z wielu nurtów oraz łączę metody i narzędzia proponowane przez różne podejścia.

Wykorzystując takie techniki takie jak genogram, praca z przekonaniami, praca z ciałem, techniki relacyjne, relaksacyjne, wyobrażeniowe czy projekcyjne staram się uszyć model pomocowy tak aby był on dostosowany do wieku i możliwości danego klienta i adekwatnie odpowiadał on na jego indywidualne potrzeby.

W indywidualnym kontakcie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, autentyczności i akceptacji.

W procesie pracy z dziećmi i młodzieżą bliskie jest mi podejście systemowe. Wierzę, że dzięki otwartości i poznaniu wzajemnych potrzeb, emocji i perspektyw oraz pracy nad komunikacją, wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć ważny dla rodziny cel w zgodzie i w zaopiekowaniu każdego jej członka.

Do spotkań indywidualnych zapraszam młodzież 13+, osoby dorosłe oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczo - rozwojowych.

We współpracy z drugim człowiekiem koncentruję się na bezpiecznej relacji udzielając wsparcia osobom doświadczającym m.in. :
- choroby onkologicznej lub innej choroby przewlekłej,
- kryzysu emocjonalnego i trudności z regulacją emocji i zachowania tj. wybuchy złości, zachowania ryzykowne lub (auto) agresywne,
- obniżenia nastroju tj. depresja, dystymia,
- lęków tj. ataki paniki, fobie,
- obniżonego poczucia własnej wartości,
- stresu,
- wypalenia zawodowego,