Nasz zespół - Centrum Terapii Horyzont

Nasz zespół

Psychoterapia Horyzont Warszawa, Ochota

Jesteśmy miejscem, w którym priorytetem są wysokie standardy psychoterapii. Dzięki temu nie musisz myśleć o tym, czy terapeuta spełnia odpowiednie kryteria.
Jesteśmy w Warszawie na Ochocie. Na ulicy Racławickiej 156.

Nasi terapeuci

Każdy terapeuta w Centrum Terapii Horyzont jest magistrem psychologii oraz jest w trakcie lub ukończył całościowe 4-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Korzystamy z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychoterapeuty. Przykładamy szczególną wagę do uaktualniania swojej wiedzy.

Barbara Lewandowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie oraz studia podyplomowe w przedmiocie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Moje zawodowe doświadczenia zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie wspierałam pacjentów odbywając z nimi rozmowy psychologiczne o ich kryzysach i trudnościach w codziennym życiu oraz prowadząc zajęcia w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej. Dzięki szkoleniom i warsztatom staram się poszerzać wiedzę oraz zdobywać umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Poprawa samopoczucia osób zgłaszających się po wsparcie psychologiczne stanowi sens mojej pracy.

Pragnę pomagać ludziom, którzy borykają się z problemami dotyczącymi: niskiej samooceny, lęku, depresji, ataków paniki, kryzysów i trudności życiowych.

W chwilach wolnych lubię czytać książki i chodzić na spacery. Pasjonuję się historią średniowiecza.

Iwona Ciechomska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz terapeutą pracującym w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Posiadam tytuł mediatora (Certyfikat nr 43/2020/W), który zdobyłam w Ośrodku Szkoleniowym przy Kancelarii Mediacyjnej.
Staż zawodowy odbyłam w Tworkowskim Szpitalu Psychiatrycznym – MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic. Moje wcześniejsze doświadczenie obejmuje pomoc psychologiczną w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich, a także działalność szkoleniową i edukacyjną m.in. w Komitecie Ochrony Praw
Dziecka.

W pracy terapeuty najważniejsze jest dla mnie dobro moich pacjentów. Stawiam na budowanie dobrych relacji poprzez empatyczne podejście do pacjenta. Istotą mojej pracy jest holistyczne spojrzenie, gdzie m.in. wykorzystuję dialog motywujący. W terapii koncentruje się na rozwiązaniach, w ten sposób pomagam wydobyć zasoby i opracować najlepsze kroki. Cechuje mnie wrażliwość, która jest dla mnie podstawą do zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zrozumieniu potrzeb drugiej osoby

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. oraz z osobami dorosłymi. Praca jest moją pasją i inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego.

Julita Wawrzyńczak-Wlazło - Centrum Terapii Horyzont
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Ośrodku Intra. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także wspieram dorosłych i młodzież w spektrum autyzmu. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Humanistycznospolecznym  SWPS. Stale się rozwijam, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu klinicznego, a także pracując w gabinecie. W pracy terapeutycznej kieruję się wiarą, że wszyscy mają w sobie ogromny potencjał do rozwoju i mogą dążyć do spełnienia siebie i realizacji swojego niepowtarzalnego potencjału. Towarzyszę podczas poszukiwania swojej drogi. W relacji terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie empatia, autentyczność i akceptacja. Na pacjenta patrzę w sposób holistyczny. Wierzę, że doświadczenia niesione w  ciele są równie ważne jak wewnętrzny świat emocji. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów życiowych, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z brakiem wiary w siebie, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic,odkrywaniem mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną,mamą oraz właścicielką czworonożnego przyjaciela. W czasie wolnym chodzę po górach, wspinam się na ściance i planuje kolejne wyjazdy.
Angelika Majkowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdzie na co dzień prowadzę psychoterapię głównie nastolatków oraz w pracy jako psycholog i psychoterapeuta w poradni realizującej wizyty online.

Ponadto posiadam kilkuletnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskałam certyfikat Asesora metody Assessment i Development Center oraz certyfikację SHL. Ponadto posiadam Akredytację Belbina.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Moje dotychczasowe doświadczenie w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi oraz praca w nurcie poznawczo-behawioralnym pozwala mi pomóc pacjentom odszukać w nich samych zasoby potrzebne do zmiany nieadaptacyjnych sposobów myślenia, do rozwiązywania aktualnych problemów, a także do prawidłowego odczytywania własnych emocji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem towarzyszenia Klientom w procesie poszukiwania w nich samych zasobów potrzebnych do osiągnięcia satysfakcji z własnego życia. W pracy psychoterapeuty moim celem jest, między innymi, stworzenie do tego bezpiecznej, pełnej szacunku i zaufania atmosfery.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Uwielbiam czytać książki, najchętniej przy kawie. Poza tymi, które pozwalają mi się rozwijać, relaksuję się przy thrillerach psychologicznych oraz kryminałach. Największą wartością jest dla mnie rodzina, szczerość i szacunek dla drugiego człowieka.

Monika Małecka - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam Wydział Psychologii UW o specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, dwuletnie studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz roczne studia podyplomowe w zakresie Terapii i Treningu Grupowego na UKSW. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych oraz w obszarze pomocy społecznej. Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w sytuacji kryzysu emocjonalnego, życiowego, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, osobowości, depresji, stanów lękowych. Swoją pracę poddaję superwizji.

W pracy zawodowej kieruję się nieustanną ciekawością drugiej osoby, koncertuję się na budowaniu opartej na szacunku, empatii i zrozumieniu relacji, poszukiwaniu przyczyn blokujących rozwój oraz wspólnym odkrywaniu drogi prowadzącej do zmiany.

Filip Dembski - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem będącym w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z Dialogiem Motywującym realizowanym przez Akademię Motywacji i Edukacji, rekomendowanym i atestowanym Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Tytuł magistra psychologii uzyskałem na SWPS w Warszawie. Stale dążę do pogłębiania swojej wiedzy uczestnicząc w warsztatach dla profesjonalistów.

Pracuję z młodzieżą oraz z dorosłymi pacjentami m. in. z depresją, zaburzeniami lękowymi czy lękiem społecznym, a moja praca jest poddawana stałej superwizji. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, konsekwentnie dążę do osiągnięcia wyznaczonych wspólnie z pacjentem na podstawie jego potrzeb i oczekiwań celów terapii. Moi pacjenci cenią mnie za moją otwartość, nieoceniające podejście i empatię, a także mierzalne efekty współpracy i pozytywne zmiany widoczne z tygodnia na tydzień

Prywatnie jestem opiekunem dwójki bardzo towarzyskich kotów, interesuje się także biohackingiem i polepszaniem jakości życia w oparciu o naukowe metody, a także wpływem nowych technologii na nasze życie i zdrowie

Marta Prokopek-Pyśk - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia a także doradcą kariery i trenerem umiejętności interpersonalnych.

 

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, depresji, samotności, lęku, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od wielu lat wspieram ludzi w różnych obszarach: udzielam wsparcia psychologicznego, pomagam w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, odnajdywaniu motywacji, uczeniu się umiejętności interpersonalnych, lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Posiadam również wieloletnie doświadczenie we wspieraniu biznesu jako HR BusinessPartner.

 

W pracy ważne są dla mnie otwartość, uważność, szacunek, relacja którą tworzymy z Pacjentem. Zbudowanie bezpiecznej, pełnej zaufania przestrzeni, to baza do odkrywania siebie na nowo, wspólnej  terapeutycznej podróży, aby w efekcie stać się szczęśliwszym, dojrzalszym, pełniejszym sobą.

 

Prowadzę psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży w obszarze:

 

 • zaburzeń nastroju (depresja, obniżony nastrój)
 • zaburzeń lękowych (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • kryzysów życiowych, sytuacyjnych
 • trudności w relacjach
 • trudności z przystosowaniem do zmiany w sferze zawodowej i prywatnej
 • zaburzeń snu

 

Kwalifikacje:

 

 • Mgr Psychologii  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uczestnik czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole rekomendowanej przez Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Doradca kariery z wieloletnim stażem min. w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim
 • Trener umiejętności interpersonalnych  – Uniwersytet Warszawski – Studium Terapii i Treningu Grupowego; Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Ukończony staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie,
 • Moja paca poddawana jest stałej superwizji

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) szkole psychoterapii Crescentia. Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 1. i 2. stopnia oraz 1. poziom szkolenia EMDR – jest to terapia przeznaczona dla osób, które mają w swojej historii doświadczenia traumatyczne czy trudne doświadczenia, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. W pracy łączę klasyczne techniki poznawczo-behawioralne z elementami trzeciej fali, jak Dialog Motywujący czy DBT. Łączenie różnych technik pozwala mi na dobór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdej osoby.

Doświadczenie zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Szpitalu Nowowiejskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz pracuję w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego dla rodziców oraz dzieci będących w kryzysie. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 13 roku życia doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, PTSD, problemów z niską samooceną czy trudności w relacjach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale poszerzam swoją wiedzę.

W pracy skupiam się na stworzeniu bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji przestrzeni dla Klienta, dzięki której możliwa jest zmiana oraz rozwój.

 

Aleksandra-Gąsior - Centrum Terapii Horyzont

Aleksandra-Gasior-white

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnościami: psychologia kliniczna oraz psychologia dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie jestem w trakcie 4 – letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Jestem także w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Simontonowskiej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w szpitalach, placówkach edukacyjno – terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w ośrodku interwencji kryzysowej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Niezwykle bliskie jest mi podejście integracyjne dlatego w swojej praktyce czerpię z wielu nurtów oraz łączę metody i narzędzia proponowane przez różne podejścia.

Wykorzystując takie techniki takie jak genogram, praca z przekonaniami, praca z ciałem, techniki relacyjne, relaksacyjne, wyobrażeniowe czy projekcyjne staram się uszyć model pomocowy tak aby był on dostosowany do wieku i możliwości danego klienta i adekwatnie odpowiadał on na jego indywidualne potrzeby.

W indywidualnym kontakcie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, autentyczności i akceptacji.

W procesie pracy z dziećmi i młodzieżą bliskie jest mi podejście systemowe. Wierzę, że dzięki otwartości i poznaniu wzajemnych potrzeb, emocji i perspektyw oraz pracy nad komunikacją, wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć ważny dla rodziny cel w zgodzie i w zaopiekowaniu każdego jej członka.

Do spotkań indywidualnych zapraszam młodzież 13+, osoby dorosłe oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczo – rozwojowych.

We współpracy z drugim człowiekiem koncentruję się na bezpiecznej relacji udzielając wsparcia osobom doświadczającym m.in. :
– choroby onkologicznej lub innej choroby przewlekłej,
– kryzysu emocjonalnego i trudności z regulacją emocji i zachowania tj. wybuchy złości, zachowania ryzykowne lub (auto) agresywne,
– obniżenia nastroju tj. depresja, dystymia,
– lęków tj. ataki paniki, fobie,
– obniżonego poczucia własnej wartości,
– stresu,
– wypalenia zawodowego,

Magdalena Papiernik - Centrum Terapii Horyzont

magdalena_papiernik-cytat

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Tuż po studiach trafiłam na ciężki orzech do zgryzienia jakim była praca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – najpierw jako wychowawca, później psycholog. Od początku jednak wiedziałam, że chce pracować zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi. Po studiach zdecydowałam się rozwijać w kierunku seksuologicznym – ukończyłam studia podyplomowe dzięki którym mogłam pomagać osobom zmagającym się z trudnościami w tej sferze – takimi jak zaburzenia erekcji, czy obniżone libido. Kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym było rozpoczęcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w którego trakcie aktualnie jestem.

W pracy psychoterapeuty najważniejsza jest dla mnie rola sojusznika swojego pacjenta – razem stajemy naprzeciw trudnościom z którymi się zmaga. Wielu ludzi na co dzień mierzy się z silną autokrytyką, nie pozwala sobie na odpoczynek, żyje w napięciu, nie wierzy w swoje możliwości – dlatego, według mnie, terapeuta powinien być z pacjentem „w jednej drużynie”. Ważne jest dla mnie również empatyczne podejście, a także mówienie „tym samym językiem”, które rozumiem jako poczucie wzajemnego zrozumienia.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w poradni psychologiczno-seksuologicznej a także fundacji Centrum Praw Kobiet.  Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.  Moim obszarem zawodowym jest zarówno  problematyka seksuologiczna jak i psychologiczna – miedzy innymi z zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, niska samoocena, nadmiarowy stres i presja czy brak motywacji.

Efstratios Tatalas

efstratios-cytat

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (magistrat) oraz Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Uniwersytet w Salonikach, Wydział Psychologi – licencjat).

Obecnie jestem na czwartym roku 5-letniej Szkoły Psychoterapii Integracyjnej we Wrocławiu, która jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłem również 2-letnie szkolenie terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Od 2017 roku zajmuję się diagnozą oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Moi pacjenci często znajdują się w sytuacjach kryzysowych, borykają się z depresją, brakiem satysfakcji życiowej, niską samooceną, problemami braku bliskości w relacjach, lękowością w różnych postaciach oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Doświadczenie jako psycholog i psychoterapeuta zdobyłem między innymi w poradni psychiatrycznej Instytutu ”Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz w Centrum CBT, gdzie poza pracą diagnostyczno-psychoterapeutyczną prowadziłem również zespół terapeutów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Bardzo ważnymi elementami mojej pracy są ciekawość i akceptacja doświadczeń pacjentów oraz wyznawane przez nich wartości i unikalność każdego człowieka. Uważam, że niezbędnym jest skonstruowanie dla każdego pacjenta terapii dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb oraz celów. Terapię traktuję jako cenne narzędzie pozwalające na przezwyciężenie przeciwności życiowych oraz umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości samorozwoju.

Marta Stajszczak

stajszczak-cytat

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie ze specjalnością: psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Dodatkowo zdobyłam wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej prowadzonych przez Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, placówce edukacyjno-wychowawczej oraz poradni zdrowia psychicznego.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczających różnych trudności m.in.: niska samoocena, zaburzenia lękowe, nieradzenie sobie ze stresem/emocjami, zaburzenia depresyjne, trudności relacyjne.

Poprzez rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pacjenta dopasowuję  odpowiednie techniki terapeutyczne, które pomogą osiągnąć wyznaczony cel terapii. W praktyce wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, relaksacyjne, oparte na trzeciej fali (ACT, DBT). Ważną rolę przypisuję również psychoedukacji, ponieważ dzięki niej pacjent jest w stanie zrozumieć procesy zachodzące w nim i zyskuje narzędzia, które przyczynią się do radzenia z obecnymi i przyszłymi trudnościami.

W mojej pracy ważna jest pomoc i towarzyszenie klientom w procesie zmiany. Nasza relacja oparta jest na współpracy, gdzie staram się, aby każda osoba czuła się swobodnie i bezpiecznie. Ze swojej strony oferuję szacunek, empatię oraz uważność.

W trosce o dobro pacjentów i jakość swojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Stale rozwijam swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach dla psychologów i psychoterapeutów.