Nasz zespół - Centrum Terapii Horyzont

Nasz zespół

Psychoterapia Horyzont Warszawa, Ochota

Jesteśmy miejscem, w którym priorytetem są wysokie standardy psychoterapii. Dzięki temu nie musisz myśleć o tym, czy terapeuta spełnia odpowiednie kryteria.
Jesteśmy w Warszawie na Ochocie. Na ulicy Racławickiej 156.

Nasi terapeuci

Każdy terapeuta w Centrum Terapii Horyzont jest magistrem psychologii oraz jest w trakcie lub ukończył całościowe 4-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Korzystamy z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychoterapeuty. Przykładamy szczególną wagę do uaktualniania swojej wiedzy.

Barbara Lewandowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie oraz studia podyplomowe w przedmiocie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Moje zawodowe doświadczenia zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie wspierałam pacjentów odbywając z nimi rozmowy psychologiczne o ich kryzysach i trudnościach w codziennym życiu oraz prowadząc zajęcia w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej. Dzięki szkoleniom i warsztatom staram się poszerzać wiedzę oraz zdobywać umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Poprawa samopoczucia osób zgłaszających się po wsparcie psychologiczne stanowi sens mojej pracy.

Pragnę pomagać ludziom, którzy borykają się z problemami dotyczącymi: niskiej samooceny, lęku, depresji, ataków paniki, kryzysów i trudności życiowych.

W chwilach wolnych lubię czytać książki i chodzić na spacery. Pasjonuję się historią średniowiecza.

Dominika Rzewuska-Owsińska - foto

Dominika-Rzewuska-Owsińska-cytat

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT rekomendowanym i atestowanym Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie.

Doświadczenie w pracy zdobywałam m.in. podczas praktyk zawodowych psychoterapii psychodynamicznej w praktyce w Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej „Archetypy”, jako Konsultantka w Telefonie Kryzysowym  Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia, jako psychoterapeutka w prywatnych ośrodkach terapii. Mam też doświadczenie pracy w środowisku biznesowym, w międzynarodowym zespole oraz zajmowania się zadaniami z obszaru HR, co pomaga mi w zrozumieniu osób pracujących w środowisku biznesowym.

W psychoterapii najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna i podążanie za pacjentami w procesie ich rozwoju i zmiany. Bardzo satysfakcjonujące dla mnie jest towarzyszenie osobom zmagającymi się z różnymi trudnościami i wspieranie ich w obniżeniu napięcia, w uzyskaniu nadziei na zmianę, wzmacnianiu strategii radzenia sobie, szukaniu nowych rozwiązań.

 

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, obniżenia nastroju, stanów lękowych, problemów w relacjach, trudności w życiu zawodowym, mają obniżoną samoocenę lub zaburzenia osobowości. W pracy terapeutycznej opieram się głównie na podejściu poznawczo-behawioralnym, ale czerpię też z innych nurtów np. terapii akceptacji i zaangażowania lub terapii schematów. Wykorzystuję również techniki treningu uważności.

Udzielam konsultacji w języku polskim i angielskim.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki uroczych nastolatków.

W wolnym czasie lubię medytować, uprawiać jogę i razem z rodziną spędzać czas w naturze.

 

Iwona Ciechomska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz terapeutą pracującym w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Posiadam tytuł mediatora (Certyfikat nr 43/2020/W), który zdobyłam w Ośrodku Szkoleniowym przy Kancelarii Mediacyjnej.
Staż zawodowy odbyłam w Tworkowskim Szpitalu Psychiatrycznym – MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic. Moje wcześniejsze doświadczenie obejmuje pomoc psychologiczną w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich, a także działalność szkoleniową i edukacyjną m.in. w Komitecie Ochrony Praw
Dziecka.

W pracy terapeuty najważniejsze jest dla mnie dobro moich pacjentów. Stawiam na budowanie dobrych relacji poprzez empatyczne podejście do pacjenta. Istotą mojej pracy jest holistyczne spojrzenie, gdzie m.in. wykorzystuję dialog motywujący. W terapii koncentruje się na rozwiązaniach, w ten sposób pomagam wydobyć zasoby i opracować najlepsze kroki. Cechuje mnie wrażliwość, która jest dla mnie podstawą do zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zrozumieniu potrzeb drugiej osoby

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. oraz z osobami dorosłymi. Praca jest moją pasją i inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego.

Julita Wawrzyńczak-Wlazło - Centrum Terapii Horyzont
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Ośrodku Intra. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także wspieram dorosłych i młodzież w spektrum autyzmu. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Humanistycznospolecznym  SWPS. Stale się rozwijam, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu klinicznego, a także pracując w gabinecie. W pracy terapeutycznej kieruję się wiarą, że wszyscy mają w sobie ogromny potencjał do rozwoju i mogą dążyć do spełnienia siebie i realizacji swojego niepowtarzalnego potencjału. Towarzyszę podczas poszukiwania swojej drogi. W relacji terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie empatia, autentyczność i akceptacja. Na pacjenta patrzę w sposób holistyczny. Wierzę, że doświadczenia niesione w  ciele są równie ważne jak wewnętrzny świat emocji. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów życiowych, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z brakiem wiary w siebie, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic,odkrywaniem mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną,mamą oraz właścicielką czworonożnego przyjaciela. W czasie wolnym chodzę po górach, wspinam się na ściance i planuje kolejne wyjazdy.
Angelika Majkowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdzie na co dzień prowadzę psychoterapię głównie nastolatków oraz w pracy jako psycholog i psychoterapeuta w poradni realizującej wizyty online.

Ponadto posiadam kilkuletnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskałam certyfikat Asesora metody Assessment i Development Center oraz certyfikację SHL. Ponadto posiadam Akredytację Belbina.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Moje dotychczasowe doświadczenie w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi oraz praca w nurcie poznawczo-behawioralnym pozwala mi pomóc pacjentom odszukać w nich samych zasoby potrzebne do zmiany nieadaptacyjnych sposobów myślenia, do rozwiązywania aktualnych problemów, a także do prawidłowego odczytywania własnych emocji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem towarzyszenia Klientom w procesie poszukiwania w nich samych zasobów potrzebnych do osiągnięcia satysfakcji z własnego życia. W pracy psychoterapeuty moim celem jest, między innymi, stworzenie do tego bezpiecznej, pełnej szacunku i zaufania atmosfery.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Uwielbiam czytać książki, najchętniej przy kawie. Poza tymi, które pozwalają mi się rozwijać, relaksuję się przy thrillerach psychologicznych oraz kryminałach. Największą wartością jest dla mnie rodzina, szczerość i szacunek dla drugiego człowieka.

Monika Małecka - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam Wydział Psychologii UW o specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, dwuletnie studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz roczne studia podyplomowe w zakresie Terapii i Treningu Grupowego na UKSW. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych oraz w obszarze pomocy społecznej. Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w sytuacji kryzysu emocjonalnego, życiowego, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, osobowości, depresji, stanów lękowych. Swoją pracę poddaję superwizji.

W pracy zawodowej kieruję się nieustanną ciekawością drugiej osoby, koncertuję się na budowaniu opartej na szacunku, empatii i zrozumieniu relacji, poszukiwaniu przyczyn blokujących rozwój oraz wspólnym odkrywaniu drogi prowadzącej do zmiany.

Anna Twardo - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż., a także z rodzinami i parami. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam od wielu lat w gabinecie oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla osób po kryzysie psychicznym, w poradniach rodzinnych.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jego historią i doświadczeniami. Przyjrzenie się im pozwala zrozumieć trudności, jakich dana osoba doświadcza i podjąć pracę nad zmianą jakiej pragnie. W procesie psychoterapii wykorzystuję podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł, emocje wywodzące się z nurtu gestalt. Uważam, że w terapii jest istotne holistyczne podejście do pacjenta zarówno do jego świata wewnętrznego emocjonalnego jak i nakierowanie jego uwagi na to, czego doświadcza w swoim ciele. W działaniach systemowych stosuję genogram, czyli stworzenie swoistego drzewa genealogicznego rodziny, ukazującego zachodzące w niej zmiany, relacje oraz doświadczenia poszczególnych jej członków.

Specjalizuję się w zaburzeniach psychosomatycznych oraz w pracy systemowej z rodziną i w terapii partnerskiej. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów w związku, trudności w komunikacji w rodzinie, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z depresją, lękami, brakiem wiary w siebie, mają za sobą trudne doświadczenia jak traumy, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic. Pracuję pod stałą superwizją.

Filip Dembski - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem będącym w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z Dialogiem Motywującym realizowanym przez Akademię Motywacji i Edukacji, rekomendowanym i atestowanym Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Tytuł magistra psychologii uzyskałem na SWPS w Warszawie. Stale dążę do pogłębiania swojej wiedzy uczestnicząc w warsztatach dla profesjonalistów.

Pracuję z młodzieżą oraz z dorosłymi pacjentami m. in. z depresją, zaburzeniami lękowymi czy lękiem społecznym, a moja praca jest poddawana stałej superwizji. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, konsekwentnie dążę do osiągnięcia wyznaczonych wspólnie z pacjentem na podstawie jego potrzeb i oczekiwań celów terapii. Moi pacjenci cenią mnie za moją otwartość, nieoceniające podejście i empatię, a także mierzalne efekty współpracy i pozytywne zmiany widoczne z tygodnia na tydzień

Prywatnie jestem opiekunem dwójki bardzo towarzyskich kotów, interesuje się także biohackingiem i polepszaniem jakości życia w oparciu o naukowe metody, a także wpływem nowych technologii na nasze życie i zdrowie

Marta Prokopek-Pyśk - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia a także doradcą kariery i trenerem umiejętności interpersonalnych.

 

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, depresji, samotności, lęku, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od wielu lat wspieram ludzi w różnych obszarach: udzielam wsparcia psychologicznego, pomagam w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, odnajdywaniu motywacji, uczeniu się umiejętności interpersonalnych, lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Posiadam również wieloletnie doświadczenie we wspieraniu biznesu jako HR BusinessPartner.

 

W pracy ważne są dla mnie otwartość, uważność, szacunek, relacja którą tworzymy z Pacjentem. Zbudowanie bezpiecznej, pełnej zaufania przestrzeni, to baza do odkrywania siebie na nowo, wspólnej  terapeutycznej podróży, aby w efekcie stać się szczęśliwszym, dojrzalszym, pełniejszym sobą.

 

Prowadzę psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży w obszarze:

 

 • zaburzeń nastroju (depresja, obniżony nastrój)
 • zaburzeń lękowych (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • kryzysów życiowych, sytuacyjnych
 • trudności w relacjach
 • trudności z przystosowaniem do zmiany w sferze zawodowej i prywatnej
 • zaburzeń snu

 

Kwalifikacje:

 

 • Mgr Psychologii  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uczestnik czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole rekomendowanej przez Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Doradca kariery z wieloletnim stażem min. w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim
 • Trener umiejętności interpersonalnych  – Uniwersytet Warszawski – Studium Terapii i Treningu Grupowego; Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Ukończony staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie,
 • Moja paca poddawana jest stałej superwizji

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) szkole psychoterapii Crescentia. Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 1. i 2. stopnia oraz 1. poziom szkolenia EMDR – jest to terapia przeznaczona dla osób, które mają w swojej historii doświadczenia traumatyczne czy trudne doświadczenia, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. W pracy łączę klasyczne techniki poznawczo-behawioralne z elementami trzeciej fali, jak Dialog Motywujący czy DBT. Łączenie różnych technik pozwala mi na dobór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdej osoby.

Doświadczenie zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Szpitalu Nowowiejskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz pracuję w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego dla rodziców oraz dzieci będących w kryzysie. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 13 roku życia doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, PTSD, problemów z niską samooceną czy trudności w relacjach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale poszerzam swoją wiedzę.

W pracy skupiam się na stworzeniu bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji przestrzeni dla Klienta, dzięki której możliwa jest zmiana oraz rozwój.

 

Aleksandra-Gąsior - Centrum Terapii Horyzont

Aleksandra-Gasior-white

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnościami: psychologia kliniczna oraz psychologia dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie jestem w trakcie 4 – letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Jestem także w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Simontonowskiej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w szpitalach, placówkach edukacyjno – terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w ośrodku interwencji kryzysowej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Niezwykle bliskie jest mi podejście integracyjne dlatego w swojej praktyce czerpię z wielu nurtów oraz łączę metody i narzędzia proponowane przez różne podejścia.

Wykorzystując takie techniki takie jak genogram, praca z przekonaniami, praca z ciałem, techniki relacyjne, relaksacyjne, wyobrażeniowe czy projekcyjne staram się uszyć model pomocowy tak aby był on dostosowany do wieku i możliwości danego klienta i adekwatnie odpowiadał on na jego indywidualne potrzeby.

W indywidualnym kontakcie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, autentyczności i akceptacji.

W procesie pracy z dziećmi i młodzieżą bliskie jest mi podejście systemowe. Wierzę, że dzięki otwartości i poznaniu wzajemnych potrzeb, emocji i perspektyw oraz pracy nad komunikacją, wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć ważny dla rodziny cel w zgodzie i w zaopiekowaniu każdego jej członka.

Do spotkań indywidualnych zapraszam młodzież 13+, osoby dorosłe oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczo – rozwojowych.

We współpracy z drugim człowiekiem koncentruję się na bezpiecznej relacji udzielając wsparcia osobom doświadczającym m.in. :
– choroby onkologicznej lub innej choroby przewlekłej,
– kryzysu emocjonalnego i trudności z regulacją emocji i zachowania tj. wybuchy złości, zachowania ryzykowne lub (auto) agresywne,
– obniżenia nastroju tj. depresja, dystymia,
– lęków tj. ataki paniki, fobie,
– obniżonego poczucia własnej wartości,
– stresu,
– wypalenia zawodowego,

Magdalena Papiernik - Centrum Terapii Horyzont

Magdalena_Papiernik-white

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Tuż po studiach trafiłam na ciężki orzech do zgryzienia jakim była praca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – najpierw jako wychowawca, później psycholog. Od początku jednak wiedziałam, że chce pracować zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi. Po studiach zdecydowałam się rozwijać w kierunku seksuologicznym – ukończyłam studia podyplomowe dzięki którym mogłam pomagać osobom zmagającym się z trudnościami w tej sferze – takimi jak zaburzenia erekcji, czy obniżone libido. Kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym było rozpoczęcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w którego trakcie aktualnie jestem.

W pracy psychoterapeuty najważniejsza jest dla mnie rola sojusznika swojego pacjenta – razem stajemy naprzeciw trudnościom z którymi się zmaga. Wielu ludzi na co dzień mierzy się z silną autokrytyką, nie pozwala sobie na odpoczynek, żyje w napięciu, nie wierzy w swoje możliwości – dlatego, według mnie, terapeuta powinien być z pacjentem „w jednej drużynie”. Ważne jest dla mnie również empatyczne podejście, a także mówienie „tym samym językiem”, które rozumiem jako poczucie wzajemnego zrozumienia.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w poradni psychologiczno-seksuologicznej a także fundacji Centrum Praw Kobiet.  Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.  Moim obszarem zawodowym jest zarówno  problematyka seksuologiczna jak i psychologiczna – miedzy innymi z zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, niska samoocena, nadmiarowy stres i presja czy brak motywacji.