Nasz zespół - Centrum Terapii Horyzont

Nasz zespół

Psychoterapia Horyzont Warszawa, Ochota

Jesteśmy miejscem, w którym priorytetem są wysokie standardy psychoterapii. Dzięki temu nie musisz myśleć o tym, czy terapeuta spełnia odpowiednie kryteria.
Jesteśmy w Warszawie na Ochocie. Na ulicy Racławickiej 156.

Nasi terapeuci

Każdy terapeuta w Centrum Terapii Horyzont jest magistrem psychologii oraz jest w trakcie lub ukończył całościowe 4-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Korzystamy z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychoterapeuty. Przykładamy szczególną wagę do uaktualniania swojej wiedzy.

Barbara Lewandowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie oraz studia podyplomowe w przedmiocie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Moje zawodowe doświadczenia zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie wspierałam pacjentów odbywając z nimi rozmowy psychologiczne o ich kryzysach i trudnościach w codziennym życiu oraz prowadząc zajęcia w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej. Dzięki szkoleniom i warsztatom staram się poszerzać wiedzę oraz zdobywać umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Poprawa samopoczucia osób zgłaszających się po wsparcie psychologiczne stanowi sens mojej pracy.

Pragnę pomagać ludziom, którzy borykają się z problemami dotyczącymi: niskiej samooceny, lęku, depresji, ataków paniki, kryzysów i trudności życiowych.

W chwilach wolnych lubię czytać książki i chodzić na spacery. Pasjonuję się historią średniowiecza.

Iwona Ciechomska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz terapeutą pracującym w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Posiadam tytuł mediatora (Certyfikat nr 43/2020/W), który zdobyłam w Ośrodku Szkoleniowym przy Kancelarii Mediacyjnej.
Staż zawodowy odbyłam w Tworkowskim Szpitalu Psychiatrycznym – MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic. Moje wcześniejsze doświadczenie obejmuje pomoc psychologiczną w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich, a także działalność szkoleniową i edukacyjną m.in. w Komitecie Ochrony Praw
Dziecka.

W pracy terapeuty najważniejsze jest dla mnie dobro moich pacjentów. Stawiam na budowanie dobrych relacji poprzez empatyczne podejście do pacjenta. Istotą mojej pracy jest holistyczne spojrzenie, gdzie m.in. wykorzystuję dialog motywujący. W terapii koncentruje się na rozwiązaniach, w ten sposób pomagam wydobyć zasoby i opracować najlepsze kroki. Cechuje mnie wrażliwość, która jest dla mnie podstawą do zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zrozumieniu potrzeb drugiej osoby

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. oraz z osobami dorosłymi. Praca jest moją pasją i inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego.

Julita Wawrzyńczak-Wlazło - Centrum Terapii Horyzont
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Ośrodku Intra. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także wspieram dorosłych i młodzież w spektrum autyzmu. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Humanistycznospolecznym  SWPS. Stale się rozwijam, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu klinicznego, a także pracując w gabinecie. W pracy terapeutycznej kieruję się wiarą, że wszyscy mają w sobie ogromny potencjał do rozwoju i mogą dążyć do spełnienia siebie i realizacji swojego niepowtarzalnego potencjału. Towarzyszę podczas poszukiwania swojej drogi. W relacji terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie empatia, autentyczność i akceptacja. Na pacjenta patrzę w sposób holistyczny. Wierzę, że doświadczenia niesione w  ciele są równie ważne jak wewnętrzny świat emocji. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów życiowych, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z brakiem wiary w siebie, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic,odkrywaniem mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną,mamą oraz właścicielką czworonożnego przyjaciela. W czasie wolnym chodzę po górach, wspinam się na ściance i planuje kolejne wyjazdy.
Angelika Majkowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdzie na co dzień prowadzę psychoterapię głównie nastolatków oraz w pracy jako psycholog i psychoterapeuta w poradni realizującej wizyty online.

Ponadto posiadam kilkuletnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskałam certyfikat Asesora metody Assessment i Development Center oraz certyfikację SHL. Ponadto posiadam Akredytację Belbina.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Moje dotychczasowe doświadczenie w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi oraz praca w nurcie poznawczo-behawioralnym pozwala mi pomóc pacjentom odszukać w nich samych zasoby potrzebne do zmiany nieadaptacyjnych sposobów myślenia, do rozwiązywania aktualnych problemów, a także do prawidłowego odczytywania własnych emocji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem towarzyszenia Klientom w procesie poszukiwania w nich samych zasobów potrzebnych do osiągnięcia satysfakcji z własnego życia. W pracy psychoterapeuty moim celem jest, między innymi, stworzenie do tego bezpiecznej, pełnej szacunku i zaufania atmosfery.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Uwielbiam czytać książki, najchętniej przy kawie. Poza tymi, które pozwalają mi się rozwijać, relaksuję się przy thrillerach psychologicznych oraz kryminałach. Największą wartością jest dla mnie rodzina, szczerość i szacunek dla drugiego człowieka.

Katarzyna Juchnowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychoterapeutą oraz psychologiem, ukończyłam Studium Psychoterapii Analitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie.

Mam za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte zarówno w państwowych placówkach oraz prywatnym gabinecie.

Wspólnym mianownikiem wszystkich terapii jest pomaganie ludziom. Psychoanalityczna wrażliwość uznaje, że uczciwość co do własnych motywów nie przychodzi nam łatwo. Dlatego celem podejścia psychoanalitycznego jest rozwijanie umiejętności przyznawania się do tego co nieświadome, co tego co z bólem i trudem dostrzegamy w sobie (m.in. poczucie fragmentacji, słabości, perfekcjonizm, wszechwładzę, wyjątkowość, konflikty między pragnieniami a zakazami, ambiwalencję, oszukiwanie siebie, niezauważanie konsekwencji swoich działań, pożądliwość, chciwość, rywalizację, agresję). Uświadomienie sobie zaprzeczonych aspektów psychiki może uwolnić nas od potrzeby i poświęcania czasu na przechowywanie ich w nieświadomości. W ten sposób większość naszej energii, uwagi i czasu może być poświęcona na realne cele i szczęśliwsze życie.

W swojej pracy koncentruję się na uczuciach i ich wyrażaniu, identyfikacją wzorców w działaniach pacjenta, jego relacjach, z innymi i samym sobą, myślach, uczuciach i doświadczeniach. Eksploruję wysiłki pacjenta , które mają na celu unikanie pewnych tematów lub działania, które mogą zahamować postęp w terapii. Kładę nacisk na minione doświadczenia i na relację terapeutyczną. Badam pragnienia, marzenia i fantazje. Głębokie poznanie siebie prowadzi do złożonych, pozytywnych efektów a uczciwość (rezygnacja z fałszywego Ja na rzecz Ja autentycznego czyli odrzucenie postawy obronnej) jest istotna dla zdrowia psychicznego.

Zatem kluczowym wymiarem procesu psychoanalizy jako procesu terapeutycznego jest swobodne myślenie o rzeczywistości przeżyć. Będąc w roli terapeuty pomagam pacjentom dojrzewać w sposób, który umożliwi im lepsze radzenie sobie z prawdą o ich życiu emocjonalnym. Aby to ułatwić ważne są obok swobodnego myślenia, marzenia senne i ich analiza. Korzystam z kozetki, ponieważ zapewnia obu stronom poczucie pewnego rodzaju intymności myślenia (zamyślenia). Sprzyja snuciu marzeń na jawie, myśleniu przekształcającemu.

Pracuję z osobami, które:
– mają zaburzenia nastroju, depresje; nie mogą poradzić sobie z utratą, żalem.
– lęki (napadowe, fobie, nerwice natręctw {obsesje(myśli), kompulsje(czynności)}, Zespół Stresu Pourazowego PTSD (może to być uraz po wypadku, wojnie, byciu ofiarą przemocy lub świadkiem etc.), ostre reakcje na stres i zespół lęku uogólnionego (ciągłe podenerwowanie, niepokój).
– problemy seksualne.
– zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia).
– uzależnienia, zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
– zaburzenia osobowości (charakteru).
– psychozy.

Monika Małecka - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam Wydział Psychologii UW o specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, dwuletnie studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz roczne studia podyplomowe w zakresie Terapii i Treningu Grupowego na UKSW. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych oraz w obszarze pomocy społecznej. Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w sytuacji kryzysu emocjonalnego, życiowego, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, osobowości, depresji, stanów lękowych. Swoją pracę poddaję superwizji.

W pracy zawodowej kieruję się nieustanną ciekawością drugiej osoby, koncertuję się na budowaniu opartej na szacunku, empatii i zrozumieniu relacji, poszukiwaniu przyczyn blokujących rozwój oraz wspólnym odkrywaniu drogi prowadzącej do zmiany.

Filip Dembski - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem będącym w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z Dialogiem Motywującym realizowanym przez Akademię Motywacji i Edukacji, rekomendowanym i atestowanym Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Tytuł magistra psychologii uzyskałem na SWPS w Warszawie. Stale dążę do pogłębiania swojej wiedzy uczestnicząc w warsztatach dla profesjonalistów.

Pracuję z młodzieżą oraz z dorosłymi pacjentami m. in. z depresją, zaburzeniami lękowymi czy lękiem społecznym, a moja praca jest poddawana stałej superwizji. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, konsekwentnie dążę do osiągnięcia wyznaczonych wspólnie z pacjentem na podstawie jego potrzeb i oczekiwań celów terapii. Moi pacjenci cenią mnie za moją otwartość, nieoceniające podejście i empatię, a także mierzalne efekty współpracy i pozytywne zmiany widoczne z tygodnia na tydzień

Prywatnie jestem opiekunem dwójki bardzo towarzyskich kotów, interesuje się także biohackingiem i polepszaniem jakości życia w oparciu o naukowe metody, a także wpływem nowych technologii na nasze życie i zdrowie

Marta Prokopek-Pyśk - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia a także doradcą kariery i trenerem umiejętności interpersonalnych.

 

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, depresji, samotności, lęku, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od wielu lat wspieram ludzi w różnych obszarach: udzielam wsparcia psychologicznego, pomagam w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, odnajdywaniu motywacji, uczeniu się umiejętności interpersonalnych, lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Posiadam również wieloletnie doświadczenie we wspieraniu biznesu jako HR BusinessPartner.

 

W pracy ważne są dla mnie otwartość, uważność, szacunek, relacja którą tworzymy z Pacjentem. Zbudowanie bezpiecznej, pełnej zaufania przestrzeni, to baza do odkrywania siebie na nowo, wspólnej  terapeutycznej podróży, aby w efekcie stać się szczęśliwszym, dojrzalszym, pełniejszym sobą.

 

Prowadzę psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży w obszarze:

 

 • zaburzeń nastroju (depresja, obniżony nastrój)
 • zaburzeń lękowych (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • kryzysów życiowych, sytuacyjnych
 • trudności w relacjach
 • trudności z przystosowaniem do zmiany w sferze zawodowej i prywatnej
 • zaburzeń snu

 

Kwalifikacje:

 

 • Mgr Psychologii  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uczestnik czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole rekomendowanej przez Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Doradca kariery z wieloletnim stażem min. w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim
 • Trener umiejętności interpersonalnych  – Uniwersytet Warszawski – Studium Terapii i Treningu Grupowego; Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Ukończony staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie,
 • Moja paca poddawana jest stałej superwizji

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) szkole psychoterapii Crescentia. Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 1. i 2. stopnia.
Doświadczenie zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Szpitalu Nowowiejskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz pracuję w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego dla rodziców oraz dzieci będących w kryzysie. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 13 roku życia doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, problemów z niską samooceną czy trudności w relacjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale poszerzam swoją wiedzę.

W pracy skupiam się na stworzeniu bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji przestrzeni dla Klienta, dzięki której możliwa jest zmiana oraz rozwój.

Aleksandra-Gąsior - Centrum Terapii Horyzont

Aleksandra-Gasior-white

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnościami: psychologia kliniczna oraz psychologia dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie jestem w trakcie 4 – letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Jestem także w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Simontonowskiej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w szpitalach, placówkach edukacyjno – terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w ośrodku interwencji kryzysowej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Niezwykle bliskie jest mi podejście integracyjne dlatego w swojej praktyce czerpię z wielu nurtów oraz łączę metody i narzędzia proponowane przez różne podejścia.

Wykorzystując takie techniki takie jak genogram, praca z przekonaniami, praca z ciałem, techniki relacyjne, relaksacyjne, wyobrażeniowe czy projekcyjne staram się uszyć model pomocowy tak aby był on dostosowany do wieku i możliwości danego klienta i adekwatnie odpowiadał on na jego indywidualne potrzeby.

W indywidualnym kontakcie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, autentyczności i akceptacji.

W procesie pracy z dziećmi i młodzieżą bliskie jest mi podejście systemowe. Wierzę, że dzięki otwartości i poznaniu wzajemnych potrzeb, emocji i perspektyw oraz pracy nad komunikacją, wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć ważny dla rodziny cel w zgodzie i w zaopiekowaniu każdego jej członka.

Do spotkań indywidualnych zapraszam młodzież 13+, osoby dorosłe oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczo – rozwojowych.

We współpracy z drugim człowiekiem koncentruję się na bezpiecznej relacji udzielając wsparcia osobom doświadczającym m.in. :
– choroby onkologicznej lub innej choroby przewlekłej,
– kryzysu emocjonalnego i trudności z regulacją emocji i zachowania tj. wybuchy złości, zachowania ryzykowne lub (auto) agresywne,
– obniżenia nastroju tj. depresja, dystymia,
– lęków tj. ataki paniki, fobie,
– obniżonego poczucia własnej wartości,
– stresu,
– wypalenia zawodowego,

Magdalena Papiernik - Centrum Terapii Horyzont

magdalena_papiernik-cytat

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Tuż po studiach trafiłam na ciężki orzech do zgryzienia jakim była praca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – najpierw jako wychowawca, później psycholog. Od początku jednak wiedziałam, że chce pracować zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi. Po studiach zdecydowałam się rozwijać w kierunku seksuologicznym – ukończyłam studia podyplomowe dzięki którym mogłam pomagać osobom zmagającym się z trudnościami w tej sferze – takimi jak zaburzenia erekcji, czy obniżone libido. Kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym było rozpoczęcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w którego trakcie aktualnie jestem.

W pracy psychoterapeuty najważniejsza jest dla mnie rola sojusznika swojego pacjenta – razem stajemy naprzeciw trudnościom z którymi się zmaga. Wielu ludzi na co dzień mierzy się z silną autokrytyką, nie pozwala sobie na odpoczynek, żyje w napięciu, nie wierzy w swoje możliwości – dlatego, według mnie, terapeuta powinien być z pacjentem „w jednej drużynie”. Ważne jest dla mnie również empatyczne podejście, a także mówienie „tym samym językiem”, które rozumiem jako poczucie wzajemnego zrozumienia.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w poradni psychologiczno-seksuologicznej a także fundacji Centrum Praw Kobiet.  Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.  Moim obszarem zawodowym jest zarówno  problematyka seksuologiczna jak i psychologiczna – miedzy innymi z zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, niska samoocena, nadmiarowy stres i presja czy brak motywacji.