Wiktoria Bobieni - Centrum Terapii Horyzont
Wiktoria Bobeni - cytat

Wiktoria Bobieni

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Studium Psychoterapii posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychologię ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Jestem również certyfikowanym trenerem szkoleniowym VCC.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m. in. w szkole, przedszkolu, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Współpracowałam z Fundacjami oraz szkołami prowadząc wsparcie i warsztaty psychologiczne. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na stażu w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F5 (ogólnopsychiatrycznym zamkniętnym) III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W pracy z pacjentami stawiam na autentyczną relacje terapeutyczną i budowanie atmosfery bezpieczeństwa, empatii i zaufania. Jestem zwolenniczką świadomego przeżywania oraz unikania władania ludzi w schematy i etykiety. Ważniejsze dla mnie niż same objawy jest ich znaczenie.

Bliskie jest mi przekonanie, że to nie same objawy pacjenta są kluczowe, ale sposób, w jaki te objawy są przez niego odczuwane, jakie znaczenie mają dla niego oraz jak wpływają na jego życie. Niezwykle ważna jest dla mnie praca zgodna z etyką zawodu psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia. Pomagam osobom przeżywającym trudności w relacjach, przechodzącym kryzysy osobiste oraz zmagającymi się z różnymi objawami takimi jak lęk, złość, uczucie przygnębienia, przewlekły stres. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju.

Bliskie jest mi przekonanie, że to nie same objawy pacjenta są kluczowe, ale sposób, w jaki te objawy są przez niego odczuwane, jakie znaczenie mają dla niego oraz jak wpływają na jego życie.