Anna Panas - Centrum Terapii Horyzont
Natalia Panas - Cytat - Centrum Terapii Horyzont

Natalia Panas

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego osób dorosłych. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w ośrodkach zajmujących się problematyką przemocy, interwencji kryzysowej, żałoby, a także w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuję jako psychoterapeuta osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu. Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym depresji, lęku, fobii, a także różnego rodzaju trudności w relacjach, niskiej samooceny i problemów w radzeniu sobie z emocjami.

W swojej pracy korzystam z nurtu poznawczo-behawioralnego, a także jego nowych form, tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie bliska jest mi Terapia Akceptacji i Zaangażowania ze względu na jej przesłanie: akceptuj to, czego nie możesz kontrolować, a także angażuj się w działania, które nadają twojemu życiu sens.

W relacji terapeutycznej staram się patrzeć na klienta jako osobę równą mi – wszyscy zmagamy się z różnymi trudnościami w życiu, doświadczamy podobnych emocji i myśli. Dzięki temu w swojej pracy mogę nie tylko zaangażować się w pomoc innym osobom, ale też sama czerpać od nich coś ważnego dla siebie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.