Karolina Miś - Centrum Terapii Horyzont

Karolina Miś

Jestem psychologiem i terapeutką uzależnień. Posiadam tytuł magistra psychologii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadząc prywatną praktykę w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego ZMIANA.

Specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych oraz czynności (np. patologiczny hazard, zapracowywanie się, uzależnienie od pornografii i seksu). Pracuję również z osobami z syndromem DDA/DDD, jak również pozostającymi w związkach z osobami uzależnionymi, tzw. osobami współuzależnionymi.

W pracy terapeutycznej zajmuję się przede wszystkim diagnostyką problemów w obszarach funkcjonowania człowieka, towarzyszeniem w oswajaniu i przeżywaniu procesu żałoby związanej z chorobą własną lub osoby bliskiej oraz integracją tożsamości.

Bliskie jest mi stwierdzenie, że uzależnienie nie jest chorobą samą w sobie, ale jest wynikiem braku lub niewystarczających umiejętności radzenia sobie z problemami. W pracy z pacjentem zwracam szczególną uwagę na budowanie relacji i przywiązania w oparciu o bezpieczną relację terapeutyczną, pełną empatii i zrozumienia.