Anna Twardo - Centrum Terapii Horyzont
Anna Twardo - Cytat - Centrum Terapii Horyzont

Anna Twardo

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż., a także z rodzinami i parami. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam od wielu lat w gabinecie oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla osób po kryzysie psychicznym, w poradniach rodzinnych.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jego historią i doświadczeniami. Przyjrzenie się im pozwala zrozumieć trudności, jakich dana osoba doświadcza i podjąć pracę nad zmianą jakiej pragnie. W procesie psychoterapii wykorzystuję podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł, emocje wywodzące się z nurtu gestalt. Uważam, że w terapii jest istotne holistyczne podejście do pacjenta zarówno do jego świata wewnętrznego emocjonalnego jak i nakierowanie jego uwagi na to, czego doświadcza w swoim ciele. W działaniach systemowych stosuję genogram, czyli stworzenie swoistego drzewa genealogicznego rodziny, ukazującego zachodzące w niej zmiany, relacje oraz doświadczenia poszczególnych jej członków.

Specjalizuję się w zaburzeniach psychosomatycznych oraz w pracy systemowej z rodziną i w terapii partnerskiej. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów w związku, trudności w komunikacji w rodzinie, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z depresją, lękami, brakiem wiary w siebie, mają za sobą trudne doświadczenia jak traumy, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic. Pracuję pod stałą superwizją.