Anna Bastecka Trzeciak - Centrum Terapii Horyzont
Bastecka-Trzeciak-orange

Anna Bastecka-Trzeciak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT) w trakcie
szkolenia. W pracy korzystam również z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), ale
nie zamykam się na inne oddziaływania integrujące nurty, które mogą okazać się pomocne.
Zapraszam młodzież od 15 roku życia oraz osoby dorosłe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i
Stowarzyszeniu “Niebieska Linia”, niepublicznym zespole szkół, Poradni Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży czy w komercyjnych gabinetach. Ponieważ cenię sobie
autentyczność - swoją pracę opieram na kodeksie etycznym psychologa oraz poddaję
superwizji.

W pracy terapeutycznej szczególnie jest mi bliskie towarzyszenie osobom z zaburzeniami
nastroju, zaburzeniami lękowymi, chcącymi pracować nad swoim poczuciem własnej
wartości i pogłębianiu swoich zasobów, a także młodymi mamami oraz rodzicami
wspierającym swoje dzieci w rozwoju.

Spotkanie z drugim człowiekiem w gabinecie mogę porównać do wartościowej i inspirującej
podróży, podczas której pomagam w bezpieczny sposób dotrzeć do upragnionego celu.
Jednocześnie akcentuję zaangażowanie i świadome działania pacjenta w jego drodze ku
zmianie. Jestem wdzięczna moim pacjentom za zaufanie i otwartość z jaką zapraszają mnie
do swojego świata. Z doświadczenia wiem, jak wielkiej wymaga to odwagi. Naszym
wspólnym celem w procesie jest wyposażenie pacjenta w takie umiejętności, które pomogą
mu na dalszych etapach życia stać się dla siebie najlepszym terapeutą.

Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych chłopczyków, którzy są moimi najlepszymi
nauczycielami uważności, żoną, pasjonatką kawy i gotowania.

Cytując Viktora Frankl`a: “Powszechnie wiadomo, że poczucie humoru, jak żadna inna cecha
charakteru, pozwala człowiekowi zachować dystans i daje mu umiejętność wznoszenia się -
choćby na krótką chwilę - ponad praktycznie każde okoliczności.” – dlatego w mojej
psychoterapii ważna jest naturalność, autentyczność i uśmiech.