Aleksandra Zorychta - Centrum Terapii Horyzont
Aleksandra Pacholik - Cytat - Centrum Terapii Horyzont

Aleksandra Zorychta

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (specjalizacja: Psychologia wspierania jakości życia). Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnie
szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, organizacjach pozarządowych oraz centrach psychoterapii pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi oraz w pracy gabinetowej.

Terapia jest dla mnie szansą na przyjęcie osoby z całym bagażem jej doświadczeń, tęsknot, bólu i frustracji - autentycznie, bez ukrycia. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do nazywania uczuć, potrzeb i lęków, omawiania wewnętrznych, często nieświadomych konfliktów oraz towarzyszenie w drodze do akceptacji siebie i satysfakcjonujących zmian w życiu.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi odczuwającymi trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi objawów depresyjnych oraz z osobami z trudnościami osobowościowymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Interesuje się literaturą popularnonaukową, prowadzeniem treningów twórczości dla dzieci i młodzieży oraz aktywnym wypoczynkiem.