Nasz zespół - Centrum Terapii Horyzont

Nasz zespół

Psychoterapia Horyzont Warszawa, Bemowo

Jesteśmy miejscem, w którym priorytetem są wysokie standardy psychoterapii. Rozumiemy przez to, że nie musisz myśleć o tym, czy terapeuta spełnia odpowiednie kryteria.

Nasi terapeuci

Każdy terapeuta w Centrum Terapii Horyzont jest magistrem psychologii oraz jest w trakcie lub ukończył całościowe 4-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Korzystamy z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychoterapeuty. Przykładamy szczególną wagę do uaktualniania swojej wiedzy.

Katarzyna Wieczorek-Borek - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych. Posiadam tytuł magistra pedagogiki oraz psychologii, ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zdobyłam kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu trenera. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii , która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną oraz terapią osób dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zdobywałam prowadząc grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe, pracując w szkole jako psycholog oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.

Na bieżąco pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tematyki psychologicznej. W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykonywanie zawodu psychoterapeuty daje mi dużą satysfakcję, prywatnie jestem mamą, żoną, miłośniczką kotów i podróży.

Katarzyna Baraniak - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w procesie certyfikacji, pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Posiadam 8-letnie doświadczenie w praktyce psychologicznej. Doświadczenie związane z pomocą młodzieży zdobyłam pracując przez 10 lat w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie na co dzień pomagam młodzieży i dzieciom często pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych w zmaganiu się z problemami i trudnościami. Jestem absolwentką 5 letnich studiów na kierunku Psychologii o profilu Psychologia Zdrowia i Psychoterapia, ukończyłam studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz Psychologii Transportu, od 5 lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie w procesie certyfikacji w nurcie psychoterapii integracyjnej w PSP Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczę w szkoleniach i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

W pracy terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość, towarzyszenia i wsparcia Klientów w ich życiowych trudach. Postrzegam psychoterapię jako proces dzięki, któremu ludzie mogą zacząć żyć według własnych pragnień i zasad. Swoją pracą pomagam ludziom odkryć ich zasoby i wykształcić umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia, co sprawia, że zawód który wykonuje jest moją pasją. W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.​

Anna Twardo - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż., a także z rodzinami i parami. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam od wielu lat w gabinecie oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla osób po kryzysie psychicznym, w poradniach rodzinnych.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jego historią i doświadczeniami. Przyjrzenie się im pozwala zrozumieć trudności, jakich dana osoba doświadcza i podjąć pracę nad zmianą jakiej pragnie. W procesie psychoterapii wykorzystuję podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł, emocje wywodzące się z nurtu gestalt. Uważam, że w terapii jest istotne holistyczne podejście do pacjenta zarówno do jego świata wewnętrznego emocjonalnego jak i nakierowanie jego uwagi na to, czego doświadcza w swoim ciele. W działaniach systemowych stosuję genogram, czyli stworzenie swoistego drzewa genealogicznego rodziny, ukazującego zachodzące w niej zmiany, relacje oraz doświadczenia poszczególnych jej członków.

Specjalizuję się w zaburzeniach psychosomatycznych oraz w pracy systemowej z rodziną i w terapii partnerskiej. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów w związku, trudności w komunikacji w rodzinie, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z depresją, lękami, brakiem wiary w siebie, mają za sobą trudne doświadczenia jak traumy, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic. Pracuję pod stałą superwizją.

Aleksandra Zorychta - Centrum Terapii Horyzont

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (specjalizacja: Psychologia wspierania jakości życia). Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnie
szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, organizacjach pozarządowych oraz centrach psychoterapii pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi oraz w pracy gabinetowej.

Terapia jest dla mnie szansą na przyjęcie osoby z całym bagażem jej doświadczeń, tęsknot, bólu i frustracji – autentycznie, bez ukrycia. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do nazywania uczuć, potrzeb i lęków, omawiania wewnętrznych, często nieświadomych konfliktów oraz towarzyszenie w drodze do akceptacji siebie i satysfakcjonujących zmian w życiu.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi odczuwającymi trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi objawów depresyjnych oraz z osobami z trudnościami osobowościowymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Interesuje się literaturą popularnonaukową, prowadzeniem treningów twórczości dla dzieci i młodzieży oraz aktywnym wypoczynkiem.

Anna Panas - Centrum Terapii Horyzont

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego osób dorosłych. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w ośrodkach zajmujących się problematyką przemocy, interwencji kryzysowej, żałoby, a także w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuję jako psychoterapeuta osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu. Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym depresji, lęku, fobii, a także różnego rodzaju trudności w relacjach, niskiej samooceny i problemów w radzeniu sobie z emocjami.

W swojej pracy korzystam z nurtu poznawczo-behawioralnego, a także jego nowych form, tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie bliska jest mi Terapia Akceptacji i Zaangażowania ze względu na jej przesłanie: akceptuj to, czego nie możesz kontrolować, a także angażuj się w działania, które nadają twojemu życiu sens.

W relacji terapeutycznej staram się patrzeć na klienta jako osobę równą mi – wszyscy zmagamy się z różnymi trudnościami w życiu, doświadczamy podobnych emocji i myśli. Dzięki temu w swojej pracy mogę nie tylko zaangażować się w pomoc innym osobom, ale też sama czerpać od nich coś ważnego dla siebie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Maria Bochenek - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapię dopasowuję indywidualnie do pacjenta, wykorzystując techniki poznawcze, behawioralne, Dialog Motywujący i tzw. trzecią falę CBT. Najważniejsze jest dla mnie przekonanie, że pacjent jest ekspertem od samego siebie. Dlatego w pracy skupiam się na aktywnym słuchaniu, zaangażowaniu i uważności, dzięki którym mogę dobrze zrozumieć zgłaszane trudności, a także pomagać pogłębiać wiedzę o sobie samym. Moim celem jest wyposażenie pacjenta w narzędzia i umiejętności, dzięki którym długotrwale poprawi jakość swojego życia.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami psychologicznymi i emocjonalnymi.

Pomagam osobom, które doświadczają:

  • Obniżonego nastroju (depresja, przewlekły smutek, brak motywacji i poczucia sensu)
  • Lęków i fobii (lęk uogólniony, społeczny, ataki paniki, fobie proste)
  • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • Przewlekłego stresu
  • Trudności w relacjach
  • Niskiej samooceny
  • Wstydu

Ukończyłam psychologię o specjalności w zakresie psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, biorę udział w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej z Dialogiem Motywującym w ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A zajmującym się rehabilitacją społeczną uczestników, w Areszcie Śledczym realizując oddziaływania psychokorekcyjne wobec osadzonych, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania się oraz w poradni Akademii Motywacji i Edukacji gdzie prowadziłam terapię dla osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe i napady złości.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Roberta Sadowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie szkolenia w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, którego jestem członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz w czasie wielu szkoleń czy konferencji dotyczących zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W psychoterapii skupiam się na budowaniu relacji opartej na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Wiedząc, że każdy z Nas jest inny staram się podchodzić do każdej osoby indywidualnie według jej potrzeb. Bazuję na technikach poznawczo – behawioralnych, ale też czerpię z innych nurtów psychoterapeutycznych, aby jak najlepiej pomóc moim pacjentom.

Pracuję z nastolatkami oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w kryzysie, doświadczającymi różnego rodzaju lęków, obniżenia nastroju, samotności, depresji czy wypalenia zawodowego. W trakcie terapii staram się pomóc moim klientom w lepszym zrozumieniu siebie, swoich trudności oraz staram się zapewnić im bezpieczne i komfortowe warunki do pracy nad sobą. Psychologia jest moją ogromną pasją dzięki czemu stale staram się rozwijać swoje umiejętności, a pomoc drugiemu człowiekowi daje mi dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Prywatnie jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch kotów, w czasie długich spacerów testuje lokalne kawiarnie i wciąż brakuje mi czasu na przeczytanie wszystkich moich książek.

Kamila Kuleta - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem – absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.​

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi lęku, samotności, obniżonego nastroju, depresji, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od kilku lat wspieram ludzi w rozwoju: głównie w zakresie odkrywania mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich. Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży, w zależności od postawionych celów długoterminową lub krótkoterminową. Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów i mentoringowi psychoterapeutów CBT.

Do dobrych praktyk zaliczam także umiejętność odpoczywania i posiadania hobby, a niezmiennie od lat jest to dla mnie śpiew. Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi, co sprawa mi ogromną satysfakcję i napędza do dalszego rozwoju.

Paulina Bednarczyk - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, ukończyłam studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Aktualnie, jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. Terapię prowadzę w nurcie integracyjnym, korzystam z technik różnych modalności (psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, Gestalt, systemowy) ale moim fundamentem jest nurt psychodynamiczny. Swoją aktywność i techniki dostosowuję do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta.

Pomocą i wsparciem psychologiczną zajmuję się od 2014 roku a doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach terapeutycznych i oświatowych, centrach medycznych. Współpracowałam również z przedszkolami terapeutycznymi, szkołą podstawową.

W spotkaniu terapeutycznym bardzo ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa, zaangażowanie i zaufanie. Pozwala to stworzyć relacje terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą.

Zachęcam pacjentów do swobodnego dzielenia się swoimi skojarzeniami oraz myślami. Podążam, pomagam zrozumieć treści, które się pojawiają, wspieram, nie doradzam.

Najlepiej czuję się w pracy z osobami: odczuwającymi niskie poczucie własnej wartości, mającymi trudność w zrozumieniu, nazywaniu i kontrolowaniu swoich emocji, z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, depresją, znajdującymi się w kryzysie. Interesuję się zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu) i ich rodzinami.

Osoby nieheteronormatywne w pracy ze mną mogą czuć się bezpieczne i akceptowane.

Wolne chwile zwykle spędzam z książką lub na rowerze. Uwielbiam zwierzęta i wyjazdy na Mazury.

Karolina Miś - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i terapeutką uzależnień. Posiadam tytuł magistra psychologii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadząc prywatną praktykę w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego ZMIANA.

Specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych oraz czynności (np. patologiczny hazard, zapracowywanie się, uzależnienie od pornografii i seksu). Pracuję również z osobami z syndromem DDA/DDD, jak również pozostającymi w związkach z osobami uzależnionymi, tzw. osobami współuzależnionymi.

W pracy terapeutycznej zajmuję się przede wszystkim diagnostyką problemów w obszarach funkcjonowania człowieka, towarzyszeniem w oswajaniu i przeżywaniu procesu żałoby związanej z chorobą własną lub osoby bliskiej oraz integracją tożsamości.

Bliskie jest mi stwierdzenie, że uzależnienie nie jest chorobą samą w sobie, ale jest wynikiem braku lub niewystarczających umiejętności radzenia sobie z problemami. W pracy z pacjentem zwracam szczególną uwagę na budowanie relacji i przywiązania w oparciu o bezpieczną relację terapeutyczną, pełną empatii i zrozumienia.