Nasz zespół - Centrum Terapii Horyzont

Nasz zespół

Psychoterapia Horyzont Warszawa, Bemowo

Jesteśmy miejscem, w którym priorytetem są wysokie standardy psychoterapii. Rozumiemy przez to, że nie musisz myśleć o tym, czy terapeuta spełnia odpowiednie kryteria.

Nasi terapeuci

Każdy terapeuta w Centrum Terapii Horyzont jest magistrem psychologii oraz jest w trakcie lub ukończył całościowe 4-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Korzystamy z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychoterapeuty. Przykładamy szczególną wagę do uaktualniania swojej wiedzy.

Katarzyna Wieczorek-Borek - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych. Posiadam tytuł magistra pedagogiki oraz psychologii, ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zdobyłam kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu trenera. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Psychologii Zdrowia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii , która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną oraz terapią osób dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zdobywałam prowadząc grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe, pracując w szkole jako psycholog oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.

Na bieżąco pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tematyki psychologicznej. W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykonywanie zawodu psychoterapeuty daje mi dużą satysfakcję, prywatnie jestem mamą, żoną, miłośniczką kotów i podróży.

Katarzyna Baraniak - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w procesie certyfikacji, pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Posiadam 8-letnie doświadczenie w praktyce psychologicznej. Doświadczenie związane z pomocą młodzieży zdobyłam pracując przez 10 lat w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie na co dzień pomagam młodzieży i dzieciom często pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych w zmaganiu się z problemami i trudnościami. Jestem absolwentką 5 letnich studiów na kierunku Psychologii o profilu Psychologia Zdrowia i Psychoterapia, ukończyłam studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz Psychologii Transportu, od 5 lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie w procesie certyfikacji w nurcie psychoterapii integracyjnej w PSP Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczę w szkoleniach i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

W pracy terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość, towarzyszenia i wsparcia Klientów w ich życiowych trudach. Postrzegam psychoterapię jako proces dzięki, któremu ludzie mogą zacząć żyć według własnych pragnień i zasad. Swoją pracą pomagam ludziom odkryć ich zasoby i wykształcić umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia, co sprawia, że zawód który wykonuje jest moją pasją. W trosce o jakość swojej pracy jestem pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.​

Anna Twardo - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż., a także z rodzinami i parami. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam od wielu lat w gabinecie oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla osób po kryzysie psychicznym, w poradniach rodzinnych.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jego historią i doświadczeniami. Przyjrzenie się im pozwala zrozumieć trudności, jakich dana osoba doświadcza i podjąć pracę nad zmianą jakiej pragnie. W procesie psychoterapii wykorzystuję podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł, emocje wywodzące się z nurtu gestalt. Uważam, że w terapii jest istotne holistyczne podejście do pacjenta zarówno do jego świata wewnętrznego emocjonalnego jak i nakierowanie jego uwagi na to, czego doświadcza w swoim ciele. W działaniach systemowych stosuję genogram, czyli stworzenie swoistego drzewa genealogicznego rodziny, ukazującego zachodzące w niej zmiany, relacje oraz doświadczenia poszczególnych jej członków.

Specjalizuję się w zaburzeniach psychosomatycznych oraz w pracy systemowej z rodziną i w terapii partnerskiej. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów w związku, trudności w komunikacji w rodzinie, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z depresją, lękami, brakiem wiary w siebie, mają za sobą trudne doświadczenia jak traumy, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic. Pracuję pod stałą superwizją.

Aleksandra Zorychta - Centrum Terapii Horyzont

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (specjalizacja: Psychologia wspierania jakości życia). Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnie
szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, organizacjach pozarządowych oraz centrach psychoterapii pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi oraz w pracy gabinetowej.

Terapia jest dla mnie szansą na przyjęcie osoby z całym bagażem jej doświadczeń, tęsknot, bólu i frustracji – autentycznie, bez ukrycia. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do nazywania uczuć, potrzeb i lęków, omawiania wewnętrznych, często nieświadomych konfliktów oraz towarzyszenie w drodze do akceptacji siebie i satysfakcjonujących zmian w życiu.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi odczuwającymi trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi objawów depresyjnych oraz z osobami z trudnościami osobowościowymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Interesuje się literaturą popularnonaukową, prowadzeniem treningów twórczości dla dzieci i młodzieży oraz aktywnym wypoczynkiem.

Roberta Sadowska - Centrum Terapii Horyzont

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie szkolenia w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, którego jestem członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz w czasie wielu szkoleń czy konferencji dotyczących zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W psychoterapii skupiam się na budowaniu relacji opartej na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Wiedząc, że każdy z Nas jest inny staram się podchodzić do każdej osoby indywidualnie według jej potrzeb. Bazuję na technikach poznawczo – behawioralnych, ale też czerpię z innych nurtów psychoterapeutycznych, aby jak najlepiej pomóc moim pacjentom.

Pracuję z nastolatkami oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w kryzysie, doświadczającymi różnego rodzaju lęków, obniżenia nastroju, samotności, depresji czy wypalenia zawodowego. W trakcie terapii staram się pomóc moim klientom w lepszym zrozumieniu siebie, swoich trudności oraz staram się zapewnić im bezpieczne i komfortowe warunki do pracy nad sobą. Psychologia jest moją ogromną pasją dzięki czemu stale staram się rozwijać swoje umiejętności, a pomoc drugiemu człowiekowi daje mi dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Prywatnie jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch kotów, w czasie długich spacerów testuje lokalne kawiarnie i wciąż brakuje mi czasu na przeczytanie wszystkich moich książek.

Kamila Kuleta - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem – absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.​

Pracuję poznawczo-behawioralnie z osobami doświadczającymi lęku, samotności, obniżonego nastroju, depresji, trudności w relacjach czy wypalenia zawodowego. Od kilku lat wspieram ludzi w rozwoju: głównie w zakresie odkrywania mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich. Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży, w zależności od postawionych celów długoterminową lub krótkoterminową. Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów i mentoringowi psychoterapeutów CBT.

Do dobrych praktyk zaliczam także umiejętność odpoczywania i posiadania hobby, a niezmiennie od lat jest to dla mnie śpiew. Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi, co sprawa mi ogromną satysfakcję i napędza do dalszego rozwoju.

Paulina Bednarczyk - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, ukończyłam studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Aktualnie, jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. Terapię prowadzę w nurcie integracyjnym, korzystam z technik różnych modalności (psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, Gestalt, systemowy) ale moim fundamentem jest nurt psychodynamiczny. Swoją aktywność i techniki dostosowuję do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta.

Pomocą i wsparciem psychologiczną zajmuję się od 2014 roku a doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach terapeutycznych i oświatowych, centrach medycznych. Współpracowałam również z przedszkolami terapeutycznymi, szkołą podstawową.

W spotkaniu terapeutycznym bardzo ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa, zaangażowanie i zaufanie. Pozwala to stworzyć relacje terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą.

Zachęcam pacjentów do swobodnego dzielenia się swoimi skojarzeniami oraz myślami. Podążam, pomagam zrozumieć treści, które się pojawiają, wspieram, nie doradzam.

Najlepiej czuję się w pracy z osobami: odczuwającymi niskie poczucie własnej wartości, mającymi trudność w zrozumieniu, nazywaniu i kontrolowaniu swoich emocji, z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, depresją, znajdującymi się w kryzysie. Interesuję się zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu) i ich rodzinami.

Osoby nieheteronormatywne w pracy ze mną mogą czuć się bezpieczne i akceptowane.

Wolne chwile zwykle spędzam z książką lub na rowerze. Uwielbiam zwierzęta i wyjazdy na Mazury.

Magdalena Papiernik - Centrum Terapii Horyzont

magdalena_papiernik-cytat

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Tuż po studiach trafiłam na ciężki orzech do zgryzienia jakim była praca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – najpierw jako wychowawca, później psycholog. Od początku jednak wiedziałam, że chce pracować zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi. Po studiach zdecydowałam się rozwijać w kierunku seksuologicznym – ukończyłam studia podyplomowe dzięki którym mogłam pomagać osobom zmagającym się z trudnościami w tej sferze – takimi jak zaburzenia erekcji, czy obniżone libido. Kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym było rozpoczęcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w którego trakcie aktualnie jestem.

W pracy psychoterapeuty najważniejsza jest dla mnie rola sojusznika swojego pacjenta – razem stajemy naprzeciw trudnościom z którymi się zmaga. Wielu ludzi na co dzień mierzy się z silną autokrytyką, nie pozwala sobie na odpoczynek, żyje w napięciu, nie wierzy w swoje możliwości – dlatego, według mnie, terapeuta powinien być z pacjentem „w jednej drużynie”. Ważne jest dla mnie również empatyczne podejście, a także mówienie „tym samym językiem”, które rozumiem jako poczucie wzajemnego zrozumienia.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w poradni psychologiczno-seksuologicznej a także fundacji Centrum Praw Kobiet.  Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.  Moim obszarem zawodowym jest zarówno  problematyka seksuologiczna jak i psychologiczna – miedzy innymi z zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, niska samoocena, nadmiarowy stres i presja czy brak motywacji.

Julita Wawrzyńczak-Wlazło - Centrum Terapii Horyzont
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Ośrodku Intra. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także wspieram dorosłych i młodzież w spektrum autyzmu. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Humanistycznospolecznym  SWPS. Stale się rozwijam, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu klinicznego, a także pracując w gabinecie. W pracy terapeutycznej kieruję się wiarą, że wszyscy mają w sobie ogromny potencjał do rozwoju i mogą dążyć do spełnienia siebie i realizacji swojego niepowtarzalnego potencjału. Towarzyszę podczas poszukiwania swojej drogi. W relacji terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie empatia, autentyczność i akceptacja. Na pacjenta patrzę w sposób holistyczny. Wierzę, że doświadczenia niesione w  ciele są równie ważne jak wewnętrzny świat emocji. Pracuję z osobami, które m.in. doświadczają kryzysów życiowych, trudności w obszarze psychosomatyki, borykają się z brakiem wiary w siebie, mają problem z adekwatnym wyrażaniem emocji i stawianiem granic,odkrywaniem mocnych stron, motywacji, rozwijania umiejętności miękkich.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną,mamą oraz właścicielką czworonożnego przyjaciela. W czasie wolnym chodzę po górach, wspinam się na ściance i planuje kolejne wyjazdy.
Karolina Miś - Centrum Terapii Horyzont

Jestem psychologiem i terapeutką uzależnień. Posiadam tytuł magistra psychologii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadząc prywatną praktykę w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego ZMIANA.

Specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych oraz czynności (np. patologiczny hazard, zapracowywanie się, uzależnienie od pornografii i seksu). Pracuję również z osobami z syndromem DDA/DDD, jak również pozostającymi w związkach z osobami uzależnionymi, tzw. osobami współuzależnionymi.

W pracy terapeutycznej zajmuję się przede wszystkim diagnostyką problemów w obszarach funkcjonowania człowieka, towarzyszeniem w oswajaniu i przeżywaniu procesu żałoby związanej z chorobą własną lub osoby bliskiej oraz integracją tożsamości.

Bliskie jest mi stwierdzenie, że uzależnienie nie jest chorobą samą w sobie, ale jest wynikiem braku lub niewystarczających umiejętności radzenia sobie z problemami. W pracy z pacjentem zwracam szczególną uwagę na budowanie relacji i przywiązania w oparciu o bezpieczną relację terapeutyczną, pełną empatii i zrozumienia.

Anna Bastecka Trzeciak - Centrum Terapii Horyzont

Anna Bastecka-Trzeciak - cytat

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT) w trakcie
szkolenia. W pracy korzystam również z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), ale
nie zamykam się na inne oddziaływania integrujące nurty, które mogą okazać się pomocne.
Zapraszam młodzież od 15 roku życia oraz osoby dorosłe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i
Stowarzyszeniu “Niebieska Linia”, niepublicznym zespole szkół, Poradni Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży czy w komercyjnych gabinetach. Ponieważ cenię sobie
autentyczność – swoją pracę opieram na kodeksie etycznym psychologa oraz poddaję
superwizji.
W pracy terapeutycznej szczególnie jest mi bliskie towarzyszenie osobom z zaburzeniami
nastroju, zaburzeniami lękowymi, chcącymi pracować nad swoim poczuciem własnej
wartości i pogłębianiu swoich zasobów, a także młodymi mamami oraz rodzicami
wspierającym swoje dzieci w rozwoju.
Spotkanie z drugim człowiekiem w gabinecie mogę porównać do wartościowej i inspirującej
podróży, podczas której pomagam w bezpieczny sposób dotrzeć do upragnionego celu.
Jednocześnie akcentuję zaangażowanie i świadome działania pacjenta w jego drodze ku
zmianie. Jestem wdzięczna moim pacjentom za zaufanie i otwartość z jaką zapraszają mnie
do swojego świata. Z doświadczenia wiem, jak wielkiej wymaga to odwagi. Naszym
wspólnym celem w procesie jest wyposażenie pacjenta w takie umiejętności, które pomogą
mu na dalszych etapach życia stać się dla siebie najlepszym terapeutą.
Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych chłopczyków, którzy są moimi najlepszymi
nauczycielami uważności, żoną, pasjonatką kawy i gotowania.
Cytując Viktora Frankl`a: “Powszechnie wiadomo, że poczucie humoru, jak żadna inna cecha
charakteru, pozwala człowiekowi zachować dystans i daje mu umiejętność wznoszenia się –
choćby na krótką chwilę – ponad praktycznie każde okoliczności.” – dlatego w mojej
psychoterapii ważna jest naturalność, autentyczność i uśmiech.