W naszym gabinecie oferujemy

Konsultacja psychoterapeutyczna ikona - Centrum Terapii Horyzont

Konsultacja psychoterapeutyczna

Osoby dorosłe/młodzież

Pierwsze spotkanie, podczas którego pacjent poznaje terapeutę, dowiaduje się na czym polega terapia, oswaja się z decyzją o podjęciu psychoterapii. Konsultacja to rozmowa o powodzie zgłoszenia się do terapeuty, problemach osoby szukającej pomocy oraz jej oczekiwaniach. Kolejne dwie sesje mają również wymiar konsultacyjny, gdzie m.in. terapeuta przedstawia swój punkt widzenia co do trudności pacjenta, wspólnie ustalane są cele pracy. Omawiany jest również kontrakt dotyczący zasady poufności, ilości spotkań, sposobów płatności oraz możliwości odwoływania spotkań.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Konsultacja psychoterapeutyczna - Centrum Terapii Horyzont

Oferta i cennik

W naszym gabinecie oferujemy:

Konsultacja psychoterapeutyczna ikona - Centrum Terapii Horyzont

Konsultacja psychoterapeutyczna

Osoby dorosłe/młodzież

Konsultacja psychoterapeutyczna - Centrum Terapii Horyzont

Pierwsze spotkanie, podczas którego pacjent poznaje terapeutę, dowiaduje się na czym polega terapia, oswaja się z decyzją o podjęciu psychoterapii. Konsultacja to rozmowa o powodzie zgłoszenia się do terapeuty, problemach osoby szukającej pomocy oraz jej oczekiwaniach. Kolejne dwie sesje mają również wymiar konsultacyjny, gdzie m.in. terapeuta przedstawia swój punkt widzenia co do trudności pacjenta, wspólnie ustalane są cele pracy. Omawiany jest również kontrakt dotyczący zasady poufności, ilości spotkań, sposobów płatności oraz możliwości odwoływania spotkań.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Psychoterapia indywidualna ikona - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia indywidualna

Osoby dorosłe/młodzież

Konsultacja indywidualna - Centrum Terapii Horyzont

Seria cotygodniowych spotkań, na których pracujemy nad postawionymi celami, ale również nad tym co tu i teraz dzieje się z pacjentem, co czuje, co myśli dotykając czasem trudnych w sobie miejsc czy zranień. Podczas spotkań dokładnie przyglądamy się problemom poruszanym podczas sesji, by podążać w kierunku upragnionej przez pacjenta zmiany.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Psychoterapia młodzieży ikona - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży - Centrum Terapii Horyzont

Dojrzewanie to okres, w którym zarówno dziecko, jak i jego rodzice często borykają się z problemami wynikającymi z intensywnych zmian rozwojowych- fizycznych, społecznych, emocjonalnych. Oferujemy wsparcie oraz psychoterapię dla młodzieży od 12 r.ż borykającej się m.in z problemami z tożsamością ,samooceną, relacjami rówieśniczymi, obniżonym nastrojem, samookaleczeniami. W terapii uczestniczą również rodzice, którzy co jakiś czas zapraszani są przez terapeutę na spotkania w gabinecie.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Psychoterapia online ikona - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia online

Psychoterapia online - Centrum Terapii Horyzont

W Centrum Terapii Horyzont proponujemy psychoterapię w formie online osobom, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do nas osobiście. Częste podróże, choroby, pobyt za granicą, miejsce zamieszkania nie muszą nikogo wykluczać z korzystania z pomocy u najlepszych specjalistów. Skuteczność psychoterapii online została udowodniona naukowo, a w środowisku psychoterapeutycznym ten rodzaj pracy z pacjentem uznaje się jako pełnowartościową formę pomocy terapeutycznej.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Terapia uzależnień - Centrum Terapii Horyzont

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień - zdjęcie

Pracujemy terapeutycznie z osobami, które w szkodliwy dla siebie i otoczenia sposób używają substancji psychoaktywnych ( alkoholu, narkotyków, leków). Nasza oferta obejmuje również terapię w zakresie uzależnień od hazardu, pornografii, gier komputerowych,internetu, zakupów lub innych aktywności. Pomoc znajdą u nas również bliscy osoby zmagającej się z uzależnieniem.

Cena: 200 zł

Czas trwania sesji: 50 min

Psychoterapia par ikona - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia par

Psychoterapia par - Centrum Terapii Horyzont

Podczas spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie pracujemy nad problemami jakie wnoszą partnerzy oraz nad budowaniem głębokiej i szczerej relacji. Partnerzy podczas sesji mają okazję przyjrzeć się wzajemnym potrzebom, wartościom, oczekiwaniom. Pomagamy parom w poprawie komunikacji, która wpływa na lepszą jakość relacji. Terapia jest też dedykowana parom, które znajdują się w kryzysie.

Cena: 340 zł

Czas trwania sesji: 90 min

Psychoterapia rodzinna ikona - Centrum Terapii Horyzont

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna - Centrum Terapii Horyzont

Terapia rodzinna to cykl spotkań członków rodziny z terapeutą w gabinecie. W trakcie sesji określa się przyczyny konfliktów w rodzinie, szuka możliwości rozwiązywania sporów, pracuje się nad efektywniejszą komunikacją. Istota terapii rodzinnej to również wzmacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, poprawa relacji w rodzinie oraz budowanie wzajemnej akceptacji.

Cena: 340 zł

Czas trwania sesji: 90 min